8. razred

10. in 11. teden

8.r Kviz Lepo je biti Mozart

9. teden

8.r Romantika – ponovi učno snov

7. in 8. teden

Priprava na ocenjevanje in ocenjevanje izdelka

6. teden

8. r Ustvarjanje zvočne slike

5.teden

8. r Nacionalne šole Dvorak in Musorgski

4. teden

8. r ZVOČNA SLIKA Tom in Jerry

 

3. teden

8. r Opereta

2. teden

Učenci, prejšnji teden ste dobili vprašanja namenjena utrjevanju učne snovi na katera ste si pomagali odgovoriti s pomočjo o e-učbenika (https://eucbeniki.sio.si/gum8/index.html).

Odgovore na vprašanja pošljite na moj elektronski naslov: marina.bizjak@guest.arnes.si do petka, 27. 3. 2020.